Tolmačenje v ruščini

Simultano in konsekutivno tolmačenje

Tudi danes, tako kot več stoletij nazaj, ljudje še vedno potrebujemo usluge PREVAJALCEV, ki nam pomagajo razumeti druge ljudi, premostiti ovire pri komuniciranju ter nas povezujejo za medsebojno sodelovanje. Še posebej to velja za poslovanje s partnerji iz Rusije in držav nekdanje Sovjetske zveze. 

Vse to in še več vam lahko ponudijo zanesljivi TOLMAČI ruskega in drugih tujih jezikov. V Ruskem ekspresu poskrbimo, da vas bodo vaši poslovni partnerji razumeli. Tolmači Ruskega ekspresa konsekutivno in simultano tolmačimo v ruskem jeziku na poslovnih sestankih, predavanjih in konferencah z mednarodno udeležbo.

Ugled svojega podjetja ste gradili kar precej časa.  Zakaj bi tvegali, da neprofesionalno delo prevajalca ali tolmača ruskega jezika omaje zaupanje vaših partnerjev? Le dobro pripravljeni sestanki, na katerih je zagotovljeno kakovostno tolmačenje, zvišujejo ugled vašega podjetja.

Tolmačimo tudi na porokah ob sklenitvi zakonske zveze med slovenskimi in tujimi državljani. Predhodno naredimo sodno overjene prevode vseh potrebnih dokumentov za sklenitev zakonske zveze.

Ne veste, kaj je simultano ali konsekutivno prevajanje (tolmačenje) v ruščino? Za lažje razumevanje vam predlagamo naslednjo informacijo. Tako boste lažje odločili, usluge katerega tolmača bodo bolj primerne za vas:

KONSEKUTIVNO TOLMAČENJE v ruščini

O konsekutivnem tolmačenju v ruskem jeziku govorimo takrat, ko se tolmačenje izvaja po delih, in sicer v času govornikove kratke pavze. Uporablja se na poslovnih sestankih, delovnih obiskih v tujini, krajših predstavitvah in takrat, ko večina udeležencev ne razume tujega (ruskega) jezika.

Glavna prednost konsekutivnega tolmačenja, v primerjavi s simultanim – je njegova nekoliko nižja cena.
Storitev konsekutivnega tolmačenja v ruskem jeziku je potrebno naročiti vsaj 1 teden pred dogodkom.

SIMULTANO TOLMAČENJE v ruskem jeziku

O simultanem tolmačenju govorimo takrat, ko tolmač prevaja istočasno z govornikom. Tolmač ruščine se po navadi nahaja v posebni zvočno izolirani kabini. Udeleženci srečanja prevod v ruščino in slovenščino poslušajo s pomočjo sprejemnikov in slušalk. Simultano tolmačenje se uporablja na daljših mednarodnih konferencah, seminarjih in predavanjih.

Delo simultanega tolmača zahteva izredno koncentracijo, zato ekipo po navadi sestavljata 2 simultana tolmača ruščine. Delata izmenično, vsak tolmač od 30 do 45 minut. Tolmačenje do 1 ure lahko opravi en sam prevajalec ruščine.

Prednosti simultanega tolmačenja so:

Prihranek časa: govornik in prevajalec govorita istočasno, kar zanesljivo skrajša prireditev. Tako tolmačenje v ruščino je bolj prijazno za organizatorje in udeležence srečanja, če upoštevamo njihov že tako naporen urnik;
Udobje in možnost izbire: prevod v ruski jezik poslušajo le tisti, ki to želijo– potrebno je le vključiti oziroma izključiti daljinski sprejemnik. Ne moti torej udeležencev, ki razumejo jezik govornika in ne potrebujejo pomoči prevajalca.
Prihranek sredstev za organizatorje srečanja: stroški za najem prostora, namestitev in prehrano udeležencev so zaradi hitrejše izvedbe precej nižji.

Pomembno: Naročnike prosimo, da pravočasno predložijo referenčno gradivo. Le tako lahko namreč zagotovimo tolmačenje v ruskem jeziku na visokem profesionalnem nivoju. Storitev simultanega tolmačenja v ruščini je potrebno naročiti vsaj 1 teden pred poslovnim srečanjem.

Bi nas želeli kaj vprašati?