Sodni prevodi v ruščino

Na nas lahko računate, ko potrebujete sodne prevode v ruščino pogodb, ustanovitvenih dokumentov podjetij, izpiske iz sodnega registra ali prevod osebnih listin.

Naši sodni prevajalci ruskega jezika bodo hitro in zanesljivo pripravili prevod v ruski ali slovenski jezik želenega uradnega dokumenta.

Sodno overjeni prevod je pisni prevod dokumenta ali osebne listine, ki ga naredi sodni tolmač. Sodno overjeni prevod je sestavljen iz dokumenta v izvornem jeziku in njegovega prevoda v ciljni jezik. Sodno overjeni prevodi so potrebni za osebne listine, diplome, uradna potrdila, poslovne dokumente.

Prevedeni dokument in izvirnik dokumenta sta opremljena z žigom, izjavo ter podpisom zapriseženega sodnega tolmača, ki zagotavlja, da je bil prevod narejen ustrezno in da se popolnoma ujema z izvirnikom.

Bi nas želeli kaj vprašati?