Slovar ruskih kretenj in mimike

16,00 

ikona b1

Slovar ruskih kretenj in mimike je namenjen širokemu krogu tujih bralcev, ki želijo pobliže spoznati posebnosti sporazumevanja pri Rusih in dobiti vpogled v značaj ruskega naroda.

Slovar zajema opise okoli 200 pomembnih kretenj in pojavov mimike, njihove razlage in slogovne značilnosti. Vsebuje tudi nekatera pravila in norme obnašanja ter bontona pri Rusih. Knjiga je uporabna tudi kot dodatna učna snov in tako dopolnjuje učbenike ruščine ter zemljepisa in kulture.

To je še posebej pomembno za učence ruščine, pri katerih se sistem kretenj od ruskega zelo razlikuje (na primer pri Japoncih). Večina slovarskih člankov je ilustrirana: članki vsebujejo opise kretenj z navedbami položajev, v katerih se te uporabljajo v Rusiji. Slovar bo koristil prevajalcem leposlovja, gledališkim režiserjem tujih del, turistom in poslovnežem.

Словарь русских жестов и мимики
Cловарь предназначен для широкого круга иностранных читателей, желающих больше узнать об особенностях
общения россиян, получить представление о характере русского народа. Словарь содержит описание около 200 важных в общении жестов и мимических действий, их толкование и стилистическую характеристику. Он включает также некоторые сведения о правилах и нормах поведения и этикета русских.

Словарь может быть использован в качестве занимательного дополнительного материала к учебникам РКИ и лингвострановедения. Это особенно важно для учащихся, у которых жестовая система отличается от русской (например, у японцев). Большинство словарных статей иллюстрируется; статьи включают описание жестов с указанием на ситуацию их употребления. Словарь будет полезен для переводчиков художественной литературы, театральных постановщиков иностранных
спектаклей, туристов, бизнесменов.

 

16,00 

Deli s prijatelji

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email