Splošni pogoji sodelovanja

Spoštovani ljubitelji ruskega jezika, naprošamo vas, da pred vpisom v tečaj ruščine pozorno preberite pogoje poslovanja jezikovnega centra Ruski ekspres. Prijave na tečaj ruščine ne opravite, če se ne strinjate z navedenimi pogoji.

Obvezujem se, da bom:

- poravnal/a stroške tečaja po veljavnih pogojih in cenah v ceniku;
- v primeru prekinitve tečaja zaradi bolezni nad 30 dni pisno z dokazili obvestil/a Ruski ekspres in poravnal/a stroške do konca tekočega meseca ter manipulativne stroške v višini 30,00 EUR brez DDV; V vseh ostalih primerih predčasnega prenehanja obiskovanja tečaja ruščine (zamenjava službe; začasni odhodi v tujino; pomanjkanje časa, dopust, počitnice itd…) se obvezujem poravnati celotno šolnino do zaključka tečaja.

Plačilni pogoji:

Fizične osebe lahko plačilo za tečaj poravnajo v enkratnem zneku s 5% popusta ali v 3.-5. mesečnih obrokih (prvi obrok znaša 35 % cene tečaja). Prvi obrok se plača ob prijavi na tečaj (najkasneje en teden pred pričetkom tečaja), vsak naslednji do 15. v tekočem mesecu na poslovni račun SI56 0205 6009 0230 604. Zadnji obrok zapade v plačilo najkasneje ob poteku druge tretjine trajanja tečaja.

Če je vpis v tečaj ruščine opravljen več kot štiri tedne pred pričetkom tečaja, je treba ob prijavi vplačati varščino v višini 30,00 EUR +DDV oziroma prvi obrok.

Pravne osebe poravnajo obveznosti za tečaj v enem znesku najkasneje en teden pred pričetkom tečaja.

Plačilo individualnega tečaja se opravi pred začetkom tečaja. Znesek se lahko poravna v dveh obrokih, prvega pred tečajem, zadnjega na polovici izvedenega tečaja. Če se slušatelj individualnega tečaja ne more udeležiti, o tem obvesti na telefonsko številko 031 662 073 vsaj 24 ur prej pred pričetkom pouka. V nasprotnem primeru se šteje, da je bila storitev opravljena.

Navedene cene ne vključujejo učnega gradiva. Cena učnega gradiva (učbenik in delovni zvezek) znaša cca 39,00-45,00 EUR in zadošča za 2 zaporedna tečaja ruščine (za skupaj 120 ur učenja).

Vplačana šolnina ni prenosljiva na tretjo osebo, vplačana šolnina ni prenosljiva na tečaj v drugem semestru.

Odpoved tečaja:

Prijavljeni na tečaj lahko odpove udeležbo na tečaju, če bo Ruskemu ekspresu v roku 15 dni od dneva prijave sporočil o svojem odstopu od prijave (v skladu z določbo 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov), in sicer na e-mail jezikovne šole. Manipulativni stroški v tem primeru znašajo 30,00 EUR brez DDV. Kasnejši odstop od pogodbe ni možen, razen v primeru bolezni nad 30 dni.

Program:

Program 60-urnega tečaja je pripravljen za skupino 6-9 tečajnikov. Če se v 60 - urni tečaj vpiše 5 udeležencev, se tečaj skrajša na 52 -urnega; če se v tečaj vpišejo 4 udeleženci, se tečaj skrajša na 40- urnega. Za skupino 3 tečajnkov se tečaj skrajša na 35-urnega ali se oblikuje posebna cena tečaja. Tečaj zaradi nezadostnega števila prijav lahko tudi odpovemo, v tem primeru že vplačana sredstva brezobrestno vrnemo.

Dogodki in prireditve:

Z namenom promocije ruske kulture in jezika, fotografske ali filmske posnetke tečajev ruščine, delavnic ruskega jezika in drugih dogodkov Ruskega ekspresa uporabljamo v informacijskih gradivih v tiskani in spletni obliki.

Strinjate se, da posnetke, na katerih ste tudi vi, objavljamo v reklamnem gradivu, na spletnih straneh in družbenih omrežjih Ruskega ekspresa itd. Objava fotografskih in filmskih posnetkov je namenjena izključno za promocijo in prikaz dejavnosti v naši jezikovni šoli. V kolikor ne želite uporabe vaših posnetkov v zgoraj omenjene namene, vas naprošamo, da nas o tem pisno obvestite pred dnem pričetka jezikovnega tečaja, delavnice ali dogodka.

Potrdilo o uspešnem zaključku tečaja prejmejo:

tečajniki, ki redno obiskujejo tečaj (vsaj 80% od skupnega števila ur), se udeležijo zaključnega preverjanja znanja ruščine in ga opravijo s pozitivnim uspehom ter imajo poravnane vse obveznosti do Ruskega ekspresa.

Tečajnik, ki je bil prisoten pri manj 75% od skupnega števila ur tečaja, dobi potrdilo o udeležbi na tečaju.

Izjava o zasebnosti in varovanju podatkov: Podjetje Ruski ekspres d.o.o. je zavezano k varovanju vaše zasebnosti. Večino informacij na spletnih straneh www.ruski-ekspres.com lahko dobite, ne da bi vam bilo treba dati kakršne koli osebne podatke. Dostop do varovanih vsebin in podatkov je omogočen le vodstvenim zaposlenim v podjetju Ruski ekspres d.o.o. Podjetje Ruski ekspres d.o.o. jamči, da bodo podatki, zbrani prek spletne strani namenjeni izključno uporabi podjetja Ruski ekspres d.o.o. in se ne bodo predali v roke tretji osebi ali bili kakorkoli drugače zlorabljeni.

Center ruskega jezika Ruski ekspres